كلينيك ليزر موهاي زائد , ليزر مو , ليزر موهاي زائد
كلينيك ليزر موهاي زائد , ليزر مو , ليزر موهاي زائد , قيمت ليزر موهاي زائد , هزينه تعرفه ليزر موهاي كل بدن

انواع گوناگون زمين كردن تابلو برق

انواع گوناگون زمين كردن تابلو برق , گروه توليدي صنعتي صنعت فا : در اين مقاله قصد داريم توضيحاتي در رابطه با زمين كردن تابلو برق را ارائه دهيم ، جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه ، با صنعت فا همراه باشيد…

فهرست مطالب

 

انواع گوناگون زمين كردن تابلو برق

زمين كردن حفاظتي :

معناي زمين كردن حفاظتي ،زمين كردن تمام قطعات فلزي تاسيسات الكتريكي كه در ارتباط مستقيم (فاز به فلز) با مدار الكتريكي قرار ندارند است.اين زمين كردن به خصوص براي محافظت افراد در مقابل اختلاف سطح تماس زياد به كار برده مي شود.

زمين كردن الكتريكي :

در حقيقت زمين كردن الكتريكي به اين معني مي باشدكه زمين كردن نقطه اي از ابزار هاي الكتريكي وادوات برقي كه بخشي از مدار الكتريكي اشت،مانند زمين كردن مركز ستاره ي سيم پيچ يا ژنراتور ترانسفورماتوركه اين زمين كردن جهت كار درست ابزار و جلوگيري از افزايش الكتريكي فازهاي سالم نسبت به زمين درحالت تماس يكي از فاز هاي ديگر با زمين.

زمين كردن تابلو برق

زمين كردن تابلو برق

روش زمين كردن تابلو برق :

روش مستقيم:

مثل وصل كردن بدون واسطه نقطه صفر ترانس يا نقطه اي از سيم متصل بين ژنراتور جريان دائم به زمين

روش غير مستقيم:

مصل متصل كردن نقطه صفر ترانسفورماتور بهتوسط يك مقاومت بزرگ به زمين يا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس به وسيله سلف پترزن

-زمين كردن بار :

بايست نقطه ي صفر يا اساساً هر نقطه از شبكه كه پتانسيل نسبت به زمين را دارد به وسيله يك فيوز فشار قوي(الكترود جرقه گير) به زمين وصل شود.

ولتاژهاي كمكي :

ولتاژهاي كمكي در پست هاي تابلو برق يكي از مهمترين ولتاژهاي مورد نياز ابزارآلات مي باشند.همه دستورهاي قطع و وصل كليد وتغذيه بيشتر رله ها ي موجود در هرپست تابلو برق از همين منبع تأمين مي شود.اين ولتاز توسط يك ابزار شارژر سه فاز ويك پكيج ۱۰ قسمتي باطري ۱۲ ولتي به آمپراژ۱۶۵آمپر در ساعت،يك تغذيه حفاظتي قابل اطمينان را به وجود مي آورد.ولتاز ۱۱۰ ولتي بدون داشتن واسطه وارد تابلوي توزيعDC به ويژهي(+SB) شده واز انجا براي كاربرد هاي گوناگون از جمله كليه دستورهاي تغذيه موتور شارژر فنر،بريكرهي قطع و وصل،KV63 تغذيه سيستم اضطراري روشنايي توزيع مي گرددالبته هر خط تغذيه داراي فيوزهاي مجزا است.

ولتاژ كمكي (AC) تابلو برق :

در واقع ولتاژ كمكي متناوب V 380/220 توسط ترانس هاي كمكي هريك به قدرت KVA 100 تأمين مي گردد كه سمت اصلي KV 20 توسط فيوزهاي A/20KV 10 محافظت مي گردد.مراحل مختلف ورود ولتاژ كمكي به تابلوي توزيع به اين شكل مي باشد:ولتاژ وارد باكس(AL-T-QS-Q) درون محوطه داخل مي گردد كه خود باكس داراي كليد پاپيوني ،فيوزهاي كتابي وكليدV400است.وبعد توسط سيم وارد تابلوي توزيع +SA شده واز طريق كليد هاي پاپيوني كه به شكل ميكانيكي با هم اينترلاك شده اند وارد باسبار توزيع مي شود،ولتاژ متناوب V380/220 براي تغذيه سيستم هاي روشنايي وگرمايي و موتورهاي شارژ بريكر هاي KV20موترتپ چنجرترانس و شارژرها و…به كار مي رود.

اطلاعات بيشتر در رابطه با قيمت تابلو برق

-اندازه گيري:

وسايل اندازه گيري بر روي تابلو كنترل براي قسمت هاي مختلف شامل:

 • فيدر دروني KV63 داراي آمپرمتر با سلكتورسويچ(تعيين بالانس بودن يا نبودن فازها)،ولتمتر با سلكتورسويچ
 • فيدر ورودي KV20 داراي آمپر متر با سلكتور،ولتمتر با سلكتورمگاوات متر ومگاوارمتر.
 • فيدر خروجي KV20 شامل آمپر متر با سلكتور سويچ فازها.
 • فيدر ورودي KV20 در داخل فيدر خانه داراي آمپرمتر با سلكتور سويچ ،ولتمتر با سلكتور سويچ.

بررسي اينترلاك هاي تابلو برق :

مي توان اينترلاك هاي تابلو برق را به دو دسته الكتريكي و مكانيكي تقسيم بندي كرد وبراي پيشگيري از عمل كردهاي ناصحيح تعبيه شده اند.

• اينترلاك هاي يك بي خط در تابلو برق :

KV63 اينترلاك الكتريكي بين سكسيونرزمين خط ترانس ولتاژ تعبيه شده وتا وقتي كه ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبكه باشد،اجازه بستن به سكسيونر زمين داده نمي گردد.اينترلاك الكتريكي بين دو سكسيونر طرفين كليد يك بي خط KV63 تا هنگامي كه بريكر در حالت قطع قرار نگيرد.اجازه باز و بسته شدن به سكسيونر طرفين داده نمي گردد.

• اينترلاك هاي يك KV63 ترانس فورماتور در تابلو برق:

اينترلاك هاي بين بريكرKV63 و سكسيوتر بي ترانس تا هنگامي كه كليد در حالت قطع نباشد اجازه باز و بسته شدن به سكسيونر را نمي دهد.

• اينترلاك هاي يك KV20 ترانس فورماتور در تابلو برق:

اينترلاك هاي مكانيكي بريكر كشويي ورودي KV20 هنگامي كه كليد در حالت وصل باشد،بين اينترلاك در قسمت زير بريكربين دو چرخ عقب بريكر كشويي قرار دارد،اجازه داخل يا خارج شدن از فيدر را نمي دهدوزماني كه بريكر در مدار وصل باشد پين مربوطه پشت نبشي كه در قسمت كف فيدر پيچ است قرار دارد واجازه خارج شدن بريكر را نمي دهد.

اينترلاك الكتريكي بين سكسيونر ارت سر كابل ورودي KV20 ترانسفورماتور و بريكرهاي KV20 وKV63 همان به اين ترتيب مي باشد كه تا زماني كه دو بريكر يادشده در حالت قطع نباشند ،اجازه بستن به سكسيونر زمين سر كابل KV20 داده نمي گرددووهمين طور تا زماني كه سر كابل ورودي KV20 زمين باشد بريكرهاي KV20 وKV63 فرمان وصل را قبول نمي كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۳:۱۸ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

پارامترهاي اصلي CT تابلو برق چيست

پارامترهاي اصلي CT تابلو برق چيست ؟ گروه صنعتي توليدي صنعت فا : در اين بخش به توضيح مختصري در رابطه با پارامترهاي اصلي CT تابلو برق مي پردازيم ، با صنعت فا همراه باشيد :

فهرست مطالب

 

پارامترهاي اصلي CT تابلو برق

۱-نقطه اشباع

۲-CT ظرفيت

۳-كلاس ودقت

۴-CT نسبت تبديل

حالت تبديل تابلو برق ترانس جريان :

بر طبق IEC 185 جريان اصلي Ct مطابق اعداد پايين مي باشد كه اغلب بايد در انتخاب جريان اصلي يكي از اعدا زير را انتخاب نماييم:
Amp 10-15-20-25-30-40-50-60-75-100-125-150
در صورتي كه نيازمند به جريان اصلي بيشتر باشد بايد ضريبي از اعداد بالا را انتخاب كنيم.
بر طبق IEC 185،جريان فرعي Ct اعداد زير مي باشد

پارامترهاي اصلي CT تابلو برق

پارامترهاي اصلي CT تابلو برق

 

Amp 1-2-5

جهت انتخاب نسبت تبديل CTبايد جريان اصلي را بر طبق ابزار هاي محافظت شذه ويا ابزار هاي كه لازم است بار آنه اندازه گيري شود انتخاب نمود.
براي Ct تست هاي گوناگوني را انجام مي دهند كه رايج ترين آنها عبارت اند از :

 • تست نقطه اشباع
 • تست نسبت تبديل
 • تست عايقي اوليه وثانويه

قيمت نصب تابلو برق

تراس وحفاظت هاي آن

حفاظت هاي داخلي:

الف-اتصال كوتاه:

۱-ابزار حفاظت روغن
۲-رله،(دستگاه محافظت در برابر جريان زياد(فيوز رله جريان زيادي زماني
۳-رله ديفرانسيل

ب-اتصال به زمين يا اتصال صفر:

۱- روغن با رله
۲-رله ديفرانسيل
۳-محاسبه جريان زمين

ج-افزايش دادن فلوي هسته:

۱-اورفلاكس

 حفاظت هاي غير الكتريكي در تابلو برق:

الف-كاهش روغن

ب-از كار افتادن دستگاه خنك كننده

ج-نقص در پنجره ي تغيير دهنده:رله تخليه فشار با گاز


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۹:۳۱ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

تابلو برق فشار قوي

تابلو برق فشار قوي , صنعت فا : باي بگوييم كه تابلو برق پست جايي مي باشد كه ابزارآلات منتقل كننده انرژي در آنجا نصب وتبديل ولتاژ صورت مي گيرد.وبا به كار بردن كليد ها اين امكان فراهم مي شود كه صورت گرفتن مانور امكان پذير شود در واقع وظيفه اصلي تابلو برق وپست تبديل ولتاز ويا عمل سويچينگ مي باشد كه در خيلي از پست ها ميكس دو حالت بالا ديده مي شود..

بايد اشاره داشته باشيم كه در خط هاي انتقال DC چون تلفات ناشي از افت ولتاژ وجود ندارد وتلفات توان منتقل شونده بسيار كم مي باشد ودر ماندگاري شبكه قدرت نقش بالايي را ايفا مي كند به همين خاطر در حال حاضر اين تابلو برق ها بيشتر مورد توجه مي باشند.به دليل پايين بودن تلفات انتقال ،از اين پست ها اغلب در ولتاژ هاي بالا(۸۰۰ كيلو ولت وبيشتر) ودر مسافت هاي طولاني ،استفاده مي گردد.در شبكه هاي انتقالي DC در صورت استفاده از صفر زمين مي توان انرژي الكتريكي توسط يك سيم به استفاده كننده منتقل مي گردد.

تابلو برق فشار قوي

تابلو برق فشار قوي

فهرست مطالب

 

طبقه بندي پست تابلو برق فشار قوي

اين تابلو ها را مي توان بر پايه نوع كار ،علت ساخت،جايگاه نصب تابلو برق ،نوع عايق مورد استفاده ،در دسته هاي مختلفي تقسيم بندي كرد.

علت ساخت ونوع وظيفه :

تابلو برق انتقال دهنده انرژي ،پست هاي افزايش دهنده ،پست هاي سويچ كننده و كاهش دهنده توزيع.

با دقت در عايق استفاده شده:

تابلو برق و پست ها با به كار بردن عايق هاي هوا،پست ها با به كار بردن عايق هاي گازي كه اين عايق ها داراي حسن هاي زيادي از قبيل زير مي باشند.

و مزاياي آن عبارتند از

كم شدن مركزيت تكيه گاه ابزارآلات ودر نتيجه مقاوم بودن در مقابل زلزله كم شدن اندازه ،ضريب ايمني خيلي بيشتر با دقت به اينكه همه قسمت هاي برق دار و كنتاكتورها در محفظه ي گاز اس اف شش قابليت آتش سوزي ندارد،كم بودن هزينه هاي نگهداري با توجه به لزوم تعميرات سطح پايين تر،كاربرد در منطقه هاي بسيار آلوده وداراي رطوبت وداراي ارتفاع.

تابلو برق هايي كه در انها از عايق گازي استفاده شده است داراي چه ايراداتي مي باشند؟

 1. هزينه بالاي سيستم و گاز اس اف شش
 2. نيازمندي به تخصص هاي ويژه براي نصب وتعميرات
 3. اشكالات حمل ونقل و آب بندي سيستم

با دقت به نوع محل نصب ابزارآلات :

 • نصب ابزارآلات در مكان هاي باز ب- نصب ابزارآلات در مكان هاي سر پوشيده
 • اغلب تابلو برق ها از ۳۳ كيلو وات بيشتر به حالت فضاي باز ساخته و تابلو برق ها –پست هاي عايق گازي شده را به علت اينكه فضاي كمي دارند به شكل سقف بندي شده درست مي كنند.

تابلو برق فشار قوي از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟

تابلو برق هاي نوع فشار قوي از ابزارآلات و قسمت هاي زير تشكيل شده اند:

 • ترانس صفر و ترانس زمين
 • ترانس قدرت
 • تغذيه داخلي
 • سويچ كننده
 • نويز گير تون راكتيو
 • ابزارآلات جانبي الكتريكي
 • بدنه كنترل
 • ساير تجهيزات ساختماني تابلو برق

ترانس صفر و يا ترانس زمين :

كاربرد اين ترانس ها در مكان هايي مي باشد كه نقطه ي اتصال زمين در دسترس نمي باشدكه براي ايجاد نقطه صفر از ترانس زمين استفاده مي شود.

روش متصل شدن در اين ترانس به شكل مورب Zn است.

ترانس از سه عدد سيم پيچ تشكيل شده است كه سيم پيچ هر يك از قسمت ها به دو تكه ي مساي تقسيم شده وانتهاي نيم سيم پيچ قسمت اول با نيم سيم پيچ قسمت دوم در جهت عكس سري هستند.

كاربرد ترانس داخلي سيستم :

ترانس داخلي سيستم را براي تأمين مصارف درون تابلو برق به كار مي برند.

ترانس مصارف داخلي ،شامل تأمين چه قسمت هايي مي باشد؟

تهويه ها-مصرف هاي روشن كردن-تأمين موتور پمپ تب چينچر-تأمين breaker-Kv20 تأمين پنكه وسيستم سرمايشي وخنك كننده.

روش متصل شدن سيم پيچ ها به شكل سه ضلعي –ستاره با ويكتوركرو پنوع متصل DYn11 صورت مي پذيرد.

تعريف سويچ كننده :

در تعريف سويچ كننده باي بگوييم كه سويچ كننده تابلو برق شامل مجموعه اي از ابزارآلات مي باشد كه فيدرهاي مختلف را به بسبار ويا بسبار ها را در قسمت هاي مختلف به همديگر با ولتاژ قطعي مرتبط مي كنند.در پست هاي تابلو برق تبريل كنته ي كه داراي ولتاژ امكان مي باشند ،دو يا سه سويچ كننده با سطح ولتاژ هاي مختلف به كار برده مي شوند.

سويچ كننده ي تابلو برق و ابزارآلات آن :

تعريف بسبار :

مي توان گفت كه بسبار از كلمپها،مقره ها ،متصل كننده ها،هادي هاي بسبار تشيل شده است كه به شكل سيم با لوله ي توخالي ومتفاوت مي باشد.بريكر،سكسيونر،ترانسفورماتورهاي اندازه گيري كننده وحفاظتي ،ابزارآلات مرتبط به سيتم هاي ارتباطي ،ابزارآلات كوپلاژ كردن مخابراتي«كه متشكل از:ابزار موج گير،خازن كوپلاژ،دستگاه منتقل كننده امپدانس است»

برف گير تابلو برق چيست؟

اين برفگير در واقع براي محافظت در مقابل ولتاژ اضافي وبرخورد رعد وبرق به خط ها مي باشد كه در در چند نوع مختلف از جمله لوله اي ،آرماتور،ميله اي،حرفه اي ومقاومت هاي به صورت غير خطي مي باشد.

تعريف جبران كننده توان راكتيو تابلو برق فشار قوي:

در اصطلاح جبران كننده اتلاف شامل خازن ورامتورهاي اس ال آر موازي مي باشد كه به شكل اتصال استار در جريان مدار قرار مي گيرد وونياز به فيدر براي اتصال به بسبار دارد كه در بعضي لحظه ها راكتورها در انتهاي خطوط انتقال نيز قابل نصب هستند.
راكتورهاي مختلف تابلو برق از لحاظ نوع عايق:
۱-راكتورها با استفاده ازعايق هوا۲-راكتورها با استفاده از عايق روغني

راكتورهاي مختلف تابلو برق :

۱-راكتور سري با به كار بردن فيدر هاي خروجي به حالت گروهي۲-راكتورهاي سري با به كار بردن بسبار۳-راكتورسري با استفاده از فيدرهاي خروجي۴-راكتور سري با به كار بردن ژنراتور.

ساختمان كنترل در تابلو برق چيست؟

همه آبزارآلات اندازه گيري پارامترها،ابزارآلات حفاظت ونگهداري ابزارآلات به وسيله سيم ها از محوطه ي خارجي تابلو برق به درون ساختمان كنترل ارتباط پيدا ميكند وهمين طور سيستم هاي تأمين جريان متناوب ومستقيم(AC,DC) در داخل مجتمع كنترل قرار دارند،اين ساختمان متشكل از تأسيسات مورد نياز براي وظيفه اپراتور است كه شامل قسمت هاي پايين مي باشد:

سالن فرمان،فيدرخانه،باطري خانه،سالن سيستم هاي توزيع برق(DC,AC)،سالن ارتباطات،دفتر ،انبار وغيره

كاربرد باطري خانه

جهت تأمين برقِ DC براي مصرف هاي تأمين رله هاي حفاظتي ،موتورهاي شارژ فنر و…مكانيزم هاي فرمان وروشن كردن هاي اضطراري و…نيازمند به باطري خانه مي باشند كه در سالن مقداري باطري با هم سري مي شوند ودر اغلب در مجموعه ۴۸و۱۱۰ ولتي قرار مي گيرندوهر مجموعه با يك دستگاه باطري شارژ كوپل مي گردد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۲:۵۰ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

پمپ هيدروليك

پمپ هيدروليك : پمپ هيدروليك ،با به وجود آوردن جريان پرفشار در مدار،سطح انرژي سيال را بالا مي برد.اين فشار به وسيله پمپ هيدروليك خلق نمي گردد بلكه از انجا كه جريان سيال بايد بر بار هاي مقاوم عمل كننده هاي هيدروليكي (مانند سيلندرها يا موتورهاي هيدروليك) فائق آيند،فشار جريان بالا مي رود.

مبناي كار پمپ هيدروليك ،اعمال متناوب نيروي رانش به بسته هاي مجزاي سيال محبوس شده در فضاي بين تيغه هاي پمپ وپوسته آن و كاهش حجم اين بسته ها به زمان جركت از سمت مكش به سمت تخليه ودر نتيجه افزايش فشار جرياني مي باشد.پس پمپ هيدروليك بر پايه تغيير حجم محفظه پمپ كار مي كند كه سيال در آن آب بندي شده است.

قيمت پمپ هيدروليك

نيروي محرك پمپ هيدروليك به وسيله موترهاي احتراقي و يا الكترومتورها تأمين مي گردد.

الكتروموتورها ؛معمولا موترهاي جريان متناوب سنكرون مي باشند.محدوده سرعت اين موتورها بيشتر از ۱۲۰۰تا ۱۸۰۰ rpm است.در برخي از پمپ هاي هيدروليك مانند پمپ فرمان هيدروليك ،اين سرعت امكان دارد تا rpm3600 هم افزايش پيدا بكند.در صنايع هوا و فضا ،پمپ هايي با سرعت rpm2000 به كار برده مي شوند.در سيستم هاي متحرك و جاهايي كه كميت وزن و حجم پمپ مهم مي باشد،اغلب واحد هاي كوچك با سرعت بالا مورد استفاده قرار مي گيرند.

فهرست مطالب

 

انواع مختلف پمپ هيدروليك

پمپ هاي هيدروليك را مي توان به دو دسته كلي زير تقسيم بندي نمود:

 1. حجم جابجايي ثابت
 2. حجم جابجايي متغير

الف- حجم جابجايي ثابت

در پمپ هيدروليك نوع جابجايي ثابت ،به ازاي هر دور گردش شفت ،حج ثابتي از سيال،پمپ مي گردد و و فقط عامل افزايش دبي خروجي ،سرعت چرخش شفت مي باشد.

اين نوع از پمپ ها را نيز مي توان به سه دسته زير تقسيم بندي نمود :

 1. پمپ دنده اي
 2. پمپ پره اي
 3. پمپ پيستوني

پمپ دنده اي

پمپ هيدروليك دنده اي به دو نوع زير تقسيم مي گردد:

 1. پمپ دنده خارجي
 2. پمپ دنده داخلي
پمپ دنده اي دنده خارجي

پمپ هيدروليك

پمپ هيدروليك دنده خارجي

پمپ هيدروليك دنده اي دنده خارجي شامل دو چرخدنده مي باشد كه در آن شفت محرك با خار به چرخنده محرك پمپ وصل شده است.چرخنده هرزگرد با چرخنده محرك درگير مي باشدو هر دو باهم مي چرخند .دندانه هاي چرخنده هاي درگير با هم ،دريچه هاي ورودي و خروجي پمپ را نسبت به هم آب بندي مي كنند.با گردش چرخنده ها ،در قسمت ورودي پمپ دنده هاي دو چرخنده از هم باز مي گردد.باز شدن دندانه ها يك مكش و انبساط حجمي در اين قسمت به وجود آورده و موجب مي شود كه سيال در اثر فشارهواي مخزن سيال به درون پمپ رانده شود. اين سيال بعد در فضاي خالي بين دندانه ها ي چرخنده ها و بدنه پمپ ،به طرف دريچه خروجي هدايت مي شود.در اين قسمت دندانه هاي دو چرخنده به هم نزديك شده و موجب مي شود سيال به طرف خارج رانده شود.بايد دقت شودكه آب بندي بين دندانه ها ي دو چرخنده به روغن اجازه نمي دهد كه از وسط پمپ عبور كرده و به قسمت ورودي پمپ باز گردد.

پمپ دنده اي دنده داخلي

پمپ هيدروليك دنده اي دنده داخلي از يك چرخنده محرك خارجي كه درون يك چرخدنده داخلي حلقه اي قرار گرفته و ساخته شده است.با گردش چرخدنده ها ،به علت دور شدن دندانه ها از همديگر فمكش (به علت انبساط حجم) به وجود آمده و سيال به دليل فشار هوا به درون پمپ رانده مي شود.در اين پمپ نيز ،سيال در فضاي بين دندانه ها و ديواره هلالي جابه جا شده و از دريچه خروجي پمپ خارج مي شود.ديواره هلالي ،دندانه هاي چرخدنده داخلي را آب بندي مي نمايد.به علت نوع طراحي ،اين پمپ ها را نمي توان با حجم جابجايي قابل تنظيم كرد.

پمپ هيدروليك دنده داخلي

پمپ هيدروليك پره اي (بالانس)

پمپ هيدروليك پره اي از دو بخش اصلي بدنه و روتورتشكيل شده است.پره ها در شيار هاي روتور جاي گرفته اند و در اين شيار ها به شعاعي مي لغزند.روتور با خار به شفت اصلي پمپ وصل شده است و به همراه آن مي چرخد .با گردش روتور ،پره ها به علت نيروي گريز از مركز (كه برخي مواقع با نيروي فنر يا فشار سيال نيز تقويت مي گردد) به ديواره داخلي بدنه پمپ مي چسبند.روتور نسبت به بدنه پمپ به شكل خارج از مركز قرار گرفته است بنابراين در زمان چرخش روتور ،پره ها به داخل و خارج جابجا مي شوند.به هنگام گردش روتور ،فضاي بين پره ها و بدنه پمپ در بخش ورودي انبساط پيدا كرده ومكش ايجاد شده در اين قسمت و فشار اتمسفر داخل مخزن سيال هيدروليك ،موجب مي شود سيال به داخل پمپ رانده شود.سيال در فضاي خالي بين پره ها و بدنه جابه جا شده و به طرف دريچه خروجي هدايت مي شود.

پمپ هيدروليك پره ايعملكرد پمپ هيدروليك پره اي

بالانس : در پمپ هيدروليك پره اي بالانس عدم تعادل نيرو حذف شده است.سطح داخل بدنه اين نوع از پمپ ها ،داراي فرم بيضوي مي باشد و اين فرم باعث مي شود كه در يك بار گردش شفت پمپ ،پره ها دو بار درون شيار هاي روتور جابه جا شوند.بدين ترتيب نياز است در اين پمپ ها دو دريچه وردودي در هم ادغام شده ،به شكلي كه بر روي بدنه پمپ عملا يك دريچه ورودي و يك دريچه خروجي ديده مي شود.اين طرح موجب مي شود كه فشار به صورت مساوي در طرفين پمپ (در دو طرف شفت اصلي پمپ) به وجود آيد.بدين صورت نيروي متعادلي به شفت اصلي پمپ وارد شده و به اصطلاح پمپ بالانس مي باشد.اين پمپ هاي پره اي تحمل فشارها وسرعت هاي بيشتري نسبت به پمپ هاي پره اي غير بالانس دارا مي باشند .چون سايش ياتاقان شفت اصلي پمپ در حد نرمال است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۸:۳۹ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

  دستگاه تست تشخيص خلوص و سختي آب آشاميدني

فروش دستگاه تست تشخيص خلوص و سختي آب آشاميدني , دستگاه TDS متر , دستگاه تست سختي آب , صنعت فا : با توجه به هشدار هايي كه دانشمندان درباره آب هاي آلوده داده اند و با توجه به انتشار مقالات و ديدگاه ‌هاي علمي زياد، در اين باره بيشتر مردم متوجه شدند كه آب ‌هاي مورد استفاده‌ي ما آلودگي ‌هاي زيادي دارند و با توجه به اين كه سختي آب در هر منطقه‌ي، متفاوت است و همچنين هر منطقه آلاينده‌ هاي مختلفي وجود دارد. از اين رو مردم بايد در خريد دستگاه ‌هاي مختلف تصفيه آب شناخت نوع سختي آب و آلاينده ‌هاي آب اهميت زيادي دارد. ما در اين مقاله مطالبي را درباره ي ابزار هاي مختلف و دستگاه تشخيص خلوص آب و يا تست آب به منظور شناخت نوع سختي و سلامت و آلاينده‌ هاي آب را بيان مي كنيم.

فهرست مطالب

 

 دستگاه تست تشخيص خلوص و سختي آب آشاميدني

با توجه به اين كه براي تست سلامت آب هاي آشاميدني هيچ گاه يك دستگاه تست آب تصفيه شده وجود ندارد كه به صورت خاص به بررسي همه‌ي المان‌ ها و فاكتور هاي مورد نياز آب بپردازد؛ و اين كه تمام دستگاه‌ هاي تست سلامت آب از نظر ميكروبي ، باكتري، ويروس ‌ها و مواد شيميايي آب را مورد بررسي قرار مي دهند و يا موردي كه بررسي مي شود اين است كه آيا شرايط فيزيكي و يا سختي مورد بررسي را دارد؟

آب مي بايست كه از نقطه نظر هاي مختلف مورد بررسي قرار بگيرد و فراموش نكنيم كه مقدار سختي آب هميشه، نشان‌ دهنده‌ي كيفيت آب تصفيه شده نيست و آب بايد از نظر شيميايي و ميكروبي هم تست شود. درباره ي بررسي و تست آب تصفيه شده از نظر ميكروبي بايد بگوييم كه اين بررسي يعني بررسي و تست آب تصفيه شده از نظر باكتريايي، و تشخيص باكتري‌ هايي هم چون توتال كلي فرم، يا فيكال كلي فرم و بخصوص اشرشيا كه همگي اين باكتري ها از مهم‌ ترين باكتري ‌هاي آلوده‌ كننده‌ي آب مي باشند كه اين باكتري ها در صورت وجود در آب مي تواند كه باعث بروز مشكلات جدي براي سلامتي انسان شود.

درباره ي بررسي آب از نظر سختي هم بايد بگوييم كه هدف از اين بررسي تشخيص فلزات سنگين در آب، كلسيم، نيترات، سديم و . . . كه مقدار زياد اين نوع عناصر در آب هم براي سلامتي مضر است.

دستگاه تشخيص سختي آب

دستگاه تشخيص سختي آب

روش‌هاي تست مواد شيميايي موجود در آب

به طور كلي براي تست آب تصفيه شده از نظر شيميايي سه روش وجود دارد:

استفاده از نوار هاي تست

مهم ترين موردي كه اين نوار ها كاربرد دارند براي تشخيص ميزان مواد شيميايي در آب است درباره ي اين نوار ها بايد بگوييم كه نوعي نوار باريك و كوچك هستند كه در مجاورت با هرگونه مواد شيميايي اين نوار ها تغيير رنگ مي‌دهند و هر چه كه پر رنگ‌تر باشند، غلظت مواد شيميايي بيشتري را نشان مي ‌دهند. در اين نوار ها رنگ نشان ‌دهنده نوع ماده شيميايي مي باشد. در اين ازمايش و براي اين كار بايد يكي از كاغذ هاي تست مواد شيميايي را در آب كنار كيت تشخيص رنگ مواد شيميايي، قرار دهيد تا نوع آلاينده را براي شما مشخص كند. با توجه به اين كه استفاده از اين نوار ها بسيار ساده مي باشد اما نكته اي كه بسيار مهم است اين روش دقت ساير روش‌ ها را ندارند.

كيت ديسك‌ هاي رنگي

با استفاده از اين دستگاه كه در واقع نوعي دستگاه تشخيص خلوص آب از مواد شيميايي مي باشد و بسيار راحت طيف گسترده‌اي از آزمايشات را در اختيار كاربران قرار مي‌دهد. براي انجام اين ازمايش در ازمايشگاه كاربر نوعي پودر را در ظرف آزمايشگاهي مي‌ريزد و آن را در جعبه‌ي پلاستيكي مخصوص قرار مي‌دهد. زماني كه آب با اين مواد در مجاورت باشد پودر تغيير رنگ مي‌دهد كه اين به دليل وجود نا خالصي ‌هاي شيميايي است. در ادامه كاربر با چرخاندن دايره‌ي رنگي دستگاه، رنگ مشابه با رنگ كيت را پيدا مي‌كند و با اطلاعات كيت غلظت مواد شيميايي آب را تشخيص مي‌دهد. با توجه به تنوعي كه اين دستگاه‌ هاي تشخيص خلوص آب دارند از همين رو براي رسيدن به بهترين نتيجه بهتر است تا كمي منتظر بمانيد در مقايسه با روش قبلي اين روش بسيار دقيق‌تر است.

دستگاه ‌هاي ديجيتال تشخيص مواد شيميايي آب

با توجه به كاربرد دستگاه هاي تشخيص مواد شيميايي از همين رو براي اندازه گيري مواد شيميايي موجود در آب دستگاه‌ هاي ديجيتال قابل حمل و دقيقي وجود دارد كه جز دقيق ‌ترين دستگاه تشخيص خلوص آب مي‌باشند.
با توجه به قيمت بالايي كه دارند تست آب با اين دستگاه بسيار دقيق مي باشد. اين دستگاه‌ هاي تشخيص خلوص آب نياز به كاليبراسوين دوره‌ اي دارند. مهم ترين كاربرد اين دستگاه ها براي تشخيص نوع آلاينده ‌هاي شيميايي آب و درصد مواد شيميايي داخل آب است و همان طور كه گفتيم با استفاده از اين دستگاه مي توانيد كه به راحتي خلوص آب تصفيه شده‌ ي خود را همواره مانيتور كنيد.

دستگاه اكولايزر يكي از اين نوع دستگاه‌ هاي ديجيتال است كه اين دستگاه با داشتن كيت‌ هاي رنگي مخصوص به راحتي نوع آلاينده و درصد آلودگي شيميايي آب را به كاربر نشان مي دهد. با توجه به كاربرد اين دستگاه امروزه در برخي از دستگاه‌ هاي تصفيه آب خانگي هم از اين دستگاه‌هاي اكولايزر قرار مي دهند تا آب تصفيه شده را از نظر مواد شيميايي بررسي ‌كنند.

دستگاه تست تشخيص خلوص

دستگاه تست تشخيص خلوص

اندازه‌گيري سختي آب

در تعريف آب سخت بايد بگوييم كه آبي كه داراي بيشترين مواد معدني مانند كلسيم، آرسنيك، نيترات، سديم، فلزات سنگين و . . . باشد. آب سخت است كه اين آب در نقطه‌ي مقابل آب نرم قرار دارد. شايع ‌ترين عنصر سخت‌كننده‌ي آب نيز كلسيم مي باشد

راهنماي خريد دستگاه تصفيه آب

درباره ي خطرناك بودن سختي آب دقيقاً نمي‌توان كه آن را از گروه‌ هاي خطرناك موجود در آب دانست زيرا كه اين عناصري كه باعث سختي آب مي شوند خطرات بهداشتي را ندارند؛ اما در صنايع و تأسيسات مي‌تواند كه اين آب رسوب ‌زا و مشكل ‌آفرين باشد. اگر بخواهيم كه يك تعريف ساده از سختي آب بگوييم سختي آب همان گچ‌ ها و رسوباتي است كه در كتري و يا ته چايي ما ديده مي ‌شوند. از اين افرادي كه پتانسيل سنگ‌ سازي در كليه‌ هاي خود را دارند بهتر است از آب نرم شده براي نوشيدن استفاده كنند.

انواع مختلف سختي آب

به طور كلي سختي آب را مي‌ توان در دو گروه طبقه‌ بندي كرد كه عبارتند از:

* سختي آب موقتي
* سختي دائمي آب

سختي آب موقتي : درباره ي سختي آب موقت بايد بگوييم كه اين سختي به علت وجود مواد معدني بي‌كربنات حل شده در آب به وجود مي‌آيند. همان طور كه از اسمش مشخص است قابل رفع است و مي‌توان با اضافه كردن يك فيلتر آهك و يا با يك فرآيند تصفيه‌ي ساده سختي را از بين برد و آب راحت نرم مي‌ شود.

سختي دائمي آب: اين نوع سختي كه از وجود نوعي مواد معدني در اب به وجود مي آيد و به راحتي هم از آب گرفته نمي شود. از اين رو يون ‌هايي كه باعث سختي دائمي آب مي ‌شوند را بايد تنها با استفاده از دستگاه تصفيه آب مخصوص كه از فيلتر هاي RO يا اسمز معكوس بهره مي ‌برند و يا برخي از سختي‌ گير هاي رزيني تا حدود زيادي از بين برد.

اين آب ‌ها براي نوشيدن مناسب نيستند و كيفيت بالايي را ندارند و از همين رو هم قبل از تصفيه و هم بعد از تصفيه آب بايد تست شوند. تست آب تصفيه شده از نظر سختي راه‌ هاي زيادي دارد كه مي‌توان از نمونه ‌هاي آن به كيت‌ هاي آزمايشگاهي، نوار هاي تست مخصوص و يا دستگاه‌ هاي ديجيتال از نوع TDS اشاره كرد.

براي اندازه‌ گيري سختي آب معمولا دقت دستگاه‌ هاي ديجيتال TDS بسيار بالا مي باشد و استفاده از اين نوع دستگاه در حيطه‌ي آزمايشگاهي بيشتر مرسوم است؛ با توجه به كاربردي كه دارد نمونه ‌هاي كوچك و قابل حمل و خانگي اين دستگاه هم در بازار موجود مي‌ باشد. برخي از دستگاه‌ هاي تصفيه آب پيشرفته ‌تر هم به دستگاه TDS مجهز شده ‌اند و متناسب با استاندارد TDS آب آشاميدني همواره سختي آب تصفيه شده را اندازه ‌گيري مي‌كنند.

استاندارد سختي آب

در بررسي سختي آب معمولا اين سختي را بر اساس ميلي‌گرم در ليتر بررسي مي‌كنند و به اين شكل كه هر درجه از سختي آب معادل يك ميلي‌گرم سختي در آب است. استاندارد سختي آب براي يك ليتر آب مطابق با تحقيقات و اعلاميه‌ي سازمان‌ هاي بهداشت جهاني ۲۰۰ ميلي‌گرم بر حسب كربنات كلسيم مي ‌باشد و نهايتاً اين ميزان تا ۵۰۰ ميلي‌گرم كربنات كلسيم مي ‌تواند باشد كه در اين حالت آب كمي از نرمي خارج شده و به سمت آب با سختي متوسط حركت كرده ولي هنوز در رِنج مجاز مي ‌باشد.

دستگاه TDS متر

TDS مخفف Total dissolved solids مي باشد كه به معني مواد جامد محلول در آب مي ‌باشد كه در اختصار اين عبارت را TDS مي‌نامند و از همين رو دستگاه ‌هايي كه ميزان سختي آب را اندازه ‌گيري مي‌ كنند را نيز به نام دستگاه TDS متر مي‌شناسند. دستگاه TDS متر بر حسب واحد اندازه‌ گيري PPM كار مي‌كند ميزان آلاينده‌ هاي سخت‌كننده‌ي آب به وسيله ي دستگاه‌ TDS متر نشان داده مي شود.

بيشتر بخوانيد : قيمت دستگاه تصفيه آب صنعتي

در باره ي موادي كه باعث سختي مي شوند به صورت كلي گفتيم كه اين مواد سخت‌ كننده‌ي آب به خودي خود براي انسان خطرناك نيست ولي وجود بيش از اندازه‌ ي اين مواد مي ‌تواند باعث ايجاد بو، مزه و طعم متفاوتي براي آب شود كه شايد خيلي مورد پسند افراد نباشد.
بر اساس استاندارد TDS آب آشاميدني هر چه ميزان TDS كمتر باشد، براي سلامتي مفيدتر است. دستگاه TDS متر بر حسب واحد اندازه‌گيري PPM كار مي‌كند بر

اساس آن مقدار استاندارد TDS آب آشاميدني ۳۰ PPM تا ۱۲۰ PPM مي‌باشد.
بسياري از افرادي كه از دستگاه تصفيه آب در خانه استفاده مي‌كنند با اندازه‌ گيري سختي آب، مقايسه و تست خلوص و سختي آب تصفيه شده با آب مصرفي منزل در شهر تهران متوجه شدند كه آب مصرفي در تهران بين ۳۰۰ تا ۷۵۰ PPM سختي دارد و پس از تصفيه آب با دستگاه تصفيه آب خانگي بسته به نوع دستگاه متوجه كاهش شديد اين ميزان از سختي آب مي ‌شوند كه دستگاه تصفيه آب مجهز به TDS متر در هر بار اين موضوع را به شما يادآوري خواهد كرد.

درباره ي يك دستگاه تصفيه آب مناسب بايد بگوييم كه اين دستگاه قادر است كه ميزان TDS آب را تا كمتر از ۵۰ PPM كاهش دهد، اين همان ميزاني است كه متخصصان بهداشت آمريكا آن را بهترين نوع آب مصرفي مي‌دانند.

راه‌هاي كاهش TDS آب

استفاده از دستگاه الكترودياليز: اين دستگاه تصفيه آب كه مجهز به فيلتر و يا غشايي مي باشد و براي آب ‌هاي با سختي كمتر از ۵۰۰۰PPM بسيار مناسب است.
استفاده از سختي‌گيرهاي تبادل يوني: مانند سختي‌گير رزيني

استفاده از دستگاه تصفيه آب مجهز به فيلتر اسمز معكوس: معمولا اين روش بيشتر مورد توجه بوده است زيرا كه از دو روش قبل بهتر است.

روش‌هاي اندازه‌گيري TDS آب

بايد كه با انجام تصفيه از ميزان TDS آب و رسيدن آن به حد مجاز اقدام به تست آب كرد. يكي از بهترين راه ‌ها براي تست دستگاه تصفيه آب خانگي در واقع استفاده از روش تست TDS است تا از اين طريق به كيفيت و كارايي دستگاه، پي برد. معمولا روش‌ هاي زير براي اين كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد

آزمايش كردن آب مصرفي

استفاده از دستگاه TDS متر: اين روش مناسب ترين راه براي تست آب تصفيه شده توسط دستگاه تصفيه آبي كه مجهز به TDS نمي ‌باشد است. هرچند براي تست دستگاه تصفيه آب مجهز به TDS هم بد نيست گاهي از اين روش بصورت مجزا استفاده شود.

استفاده از دستگاه تصفيه آب خانگي بهترين و مناسب ترين راه براي پايين آوردن ميزان TDS آب آشاميدني مي‌باشد. فروش دستگاه تست سختي آب يا دستگاه TDS متر در همه‌ي فروشگاه‌ هاي معتبر انجام مي ‌شود. در حال حاضر بهترين نوع دستگاه تصفيه آب براي كاهش TDS آب دستگاه‌ هاي تصفيه آب شش مرحله‌اي مجهز به فيلتر اسمز معكوس مي‌باشند كه برخي از مدل‌هاي اين دستگاه‌ها نيز خود مجهز به TDS مي‎‌باشد.

فروش دستگاه تست آب هم از نظر سختي و هم از نظر شيميايي و ميكروبي تنها در فروشگاه‌ هاي معتبر قابل اطمينان مي‌باشد. قيمت دستگاه تست آب TDS و مواد شيميايي و ميكروبي بسته به قابيلت‌ هاي دستگاه تفاوت دارد. با توجه به همين مسئله بهتر است تا قبل از خريد دستگاه تست آب ابتدا از اعتبار و قابليت‌ هاي دستگاه و همچنين ارائه‌ي بهترين قيمت دستگاه تست آب در فروشگاه مطمئن شويد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۴:۴۳ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

معرفي دستگاه شيكر گردو


 
 

معرفي دستگاه شيكر گردو –شيكر تنه : برداشت وچيدن محصولاتي مانند گردو ،بادام ،پسته،و آلبالو به روش هاي قديمي داراي خطرات زيادي مي باشد كهاز جمله آنها خطر سقوط از درخت و احتمال آسيب هاي نخاعي براي فرد برداشت كننده است.وبه غير از خطر جاني ،برداشت دستي نياز به زمان زيادي دارد و هزينه هاي زيادي را به باغدار تحميل مي كند.شركت انواع دستگاه شيكر گردو و شيكر بادام دستي قابل حمل و شيكر پشت تراكتوري را به باغداران ارائه نموده است كه اين وسايل و ماشين ها خيلي از مشكلات هنگام برداشت محصول را برطرف مي كنند شما عزيزان مي توانيد براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد قيمت و چگونگي خريد با كارشناسان فني و فروش شركت ما تماس حاصل كنيد.

دستگاه شيكر گردو

فهرست مطالب

 

مشخصات فني شيكر گردو :

ماشين آلات ودستگاه هاي مختلفي جهت برداشت محصولات درختي طراحي وساخته شده اند كه با نام هاي شيكر گردو ،شيكر بادام ،شيكر دستي و…به بازار ارائه شده اند.شركت جهت توسعه صنعت باغداري كشور ،اقدام به واردات دستگاه شيكر قابل حمل دوشي و شيكر پشت تراكتوري كرده است كه مناسب برداشت محصولاتي مانند گردو ،بادام ،پسته ،فندق ،آلبالو ،ليمو و زيتون مي باشد.شيكر گردو و بادام عرضه شده به دليل وزن مناسب قابل حمل به وسيله كاربر (۵/۱۳ كيلوگرم ) و همين طور مجهز بودن به سيستم ارتعاش گير و ضد ارتعاش در ميان كاربران داراي طرفداران زيادي مي باشد.

بيشتر بخوانيد : ماشين آلات كشاورزي

مشخصات فني شيكر گردو ،بادام و شيكر پسته:

 • مناسب بودن جهت برداشت گردو ،بادام ،پسته ،فندق ،آلبالو ،زيتون وليمو.
 • شيكر گردو بادام قابل حمل مدل GSM با دارا بودن موتور ۳ اسب دو زمانه قابل حمل محصول ايتاليا است.
 • سوخت مورد استفاده در اين شيكر از نوع تركيبي و تركيبي از بنزين و روغن است.
 • اين شيكر مجهز به سيستم ضد ارتعاش است كه از انتقال ارتعاشات شيكر با اپراتور پيشگيري مي كند.
 • بيشترين ارتفاع قابل برداشت با شيكرقابل حمل گردو و بادام براي درختان تا ارتفاع ۶ متر مي باشد.
 • اين دستگاه داراي وزني حدود ۵/۱۳ كيلوگرم مي باشد.
 • اين دستگاه داراي يك فك مي باشد كه اين فك شيكر مي تواند شاخه هاي تا قطر ۴ سانتي متر را بگيرد.

استفاده از شيكر بادام و گردو داراي چه مزايايي مي باشد؟

 • افزايش پيدا كردن راندمان برداشت محصول
 • كاهش پيدا كردن هزينه هاي كارگري
 • وارد شدن آسيب كمتر به محصول
 • كاهش اسيب رسيدن به شاخه هاي درخت و همين طور جوانه هاي آن
 • داشتن قابليت استفاده در باغات غير مكانيزه كه داراي محدوديت تردد ماشين آلات هستند.
 • داشتن ايمني بالا وپيشگيري از آسيب ديدگي كاربر
 • كاهش هزينه نسبت به هزينه هاي كارگري هر سالاه جهت برداشت محصول.
 • برداشت محصول درخت به طور كامل.
 • داراي بودن سرويس و نگهداري راحت.
 • قابليت هرس كردن شاخه هاي خشك شده درخت.

دستگاه شيكر گردوي دستي را مي توان براي گردوهاي اصلاح شده با ارتفاع حداكثر ۶ متر مورد استفاده قرار دارد.

شيكر پشت تراكتوري

جهت برداشت محصول درختان گردوي قديمي كه داراي سن زياد ،ارتفاع بلند و تنه تنومند هستند شيكر پشت تراكتوري مي تواند گزينه مناسبي باشد اين شيكر گردو به نام شيكر تنه ويا شيكر پشت تراكتوري شناخته مي شود كه ان را به پشت تراكتور نصب مي كنند و و دستگاه توان خود را از محور پي تي او تراكتور دريافت مي كند.

مشخصات فني شيكر پشت تراكتوري

 • اين دستگاه به صورت تمام هيدروليك مي باشد وعملكرد آن مستقل از سيستم هيدروليك تراكتور است.
 • اين دستگاه را مي توان هم در باغ هاي مكانيزه و هم در باغ هاي سنتي مورد استفاده قرار داد.
 • مجموعه فك شيكر پشت تراكتوري به مكانيزم فنربندي مجهز است و نيروي عكلس العمل ناشي از وارد شدن نيرو به درخت را به طور كامل جذب نموده و از آسيب ريسدن به پوست درخت پيشگيري مي كند.
 • براي اينكه ايمني كار افزايش پيدا كند ،اين دستگاه علاوه بر سيستم كنترل دستي به سيستم كنترل بي سيم (ريموت كنترل) نيز مجهز است.
 • اسن دستگاه مس تواند بدون اينكه مكان تراكتور تغيير پيدا كند ،در زواياي مختلف مانور دهد.
 • اين دستگاه داراي قابليت متصل كردن مخزن و چادر جمع آوري محصول مي باشد.
 • داراي دو موتور اتومات با توجه به ميزان نيروي وارده از تنه درخت.
 • اين دستگاه قابليت اين را دارد كه در ساعت حدوداً محصول ۱۰ تا ۲۰ اصله درخت را برداشت نمايد و اين كار بستگي به شرايط باغ دارد.
 • دارا بودن ايمني كامل در هنگام كار با دستگاه
 • داشتن حداقل نياز به نيروي كارگري و كاهش هزينه هاي برداشت.
 • ايمن بودن جوانه ها وريشه درخت از آسيب ديدگي و هرس شتخه هاي خشك شده درخت.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۴:۱۴ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

سمپاش فوگر حرارتي

معرفي دستگاه سمپاش فوگر حرارتي pulsFOG : باي بگوييم كه بهترين روش جهت دفع آفات گلخانه و بيماري هاي گوناگون گياهي روش مه سازي به وسيله دستگاه فوگر،است كه هر نوع سم محلول يا پودري را مي توان مورد استفاده قرار داد و در مدت كوتاهي تمام فضاي گلخانه را تحت پوشش محلول سمپاشي قرار مي دهد و عمليات دفع آفت گلخانه را به خوبي انجام مي دهد .شركت آماده ارائه ليست قيمت ،خدمات پس از فروش و همين طور تعميرات سمپاش فوگر پالس فوگ است.

سمپاش فوگر

انواع برندهاي سمپاش و پمپ هاي سمپاش در : پمپ سمپاش

فهرست مطالب

 

سمپاش فوگر Pulsfog

اين سمپاش توليد كشور المان مي باشد و عملكرد آن به اين شكل مي باشد كه محلول مايع درون مخزن به قطرات بسيار ريز تبديل شده و اين ذرات بسيار كوچك بعد از عبور از لوله خرووجي به شكل توده اي از ذرات به شكل مه مصنوعي به نظر مي رسند .در حقيقت اين روش حداقل مقدار محلول سم براي عمليات سم پاشي و ضد عفوني در اماكن و گلخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.دستگاه فوگر pulsFOG داراي مدل هاي گوناگوني از جمله مدل BIO،STDO وSP مي باشد .فوگرهاي آلماني داراي جنسي بسيار خوب وبا كيفيت بوده به شكلي كه فوگرهاي آلماني قديمي كه چندين سال پيش وارد ايران شده اندوهمچنان مورد استفاده و در حال بهره برداري هستند.

فوگر PulsFOG نازل هاي گوناگوني دارد كه با تغيير و تعويض آن ها مي توان اندازه قطرات مه را به دلخواه تغيير داده و سرعت جريان محلول را نيز تغيير داد .از مزاياي ديگر دستگاه سمپاش فوگر حرارتي ،دارا بودن سيستم قطع اتوماتيك مي باشد كه در مواقع مورد لزوم ،سيستم دستگاه را خيلي به سرعت خاموش مي كند.خصوصيت ديگر دستگاه فوگر آلماني قابليت شعله افكني آن مي باشد و فقط فوگر حرارتي است كه داراي اين ويژگي است.

عمليات شعله افكني با نصب قطعه شعله افكن خاص و نازل قابل تنظيمي كه خود شركت آلماني آن را طراحي كرده ،اجرا مي گردد. همين طور دستگاه هاي فوگر PulsFOG آلماني داراي گارانتي است جهت سهولت استفاده كاربران ،سمپاش فوگر PulsFOG را همراه سي دي و دفترچه راهنماي به زبان فارسي براي مشتريان ارائه مي شودتا كاربر دستگاه بتواند روش صحيح استفاده از دستگاه را از آن ها ياد بياموزد .همين طور لوازم جانبي و مورد نياز كاربر و نيز قطعات يدكي فوگر در اختيار كاربران قرار داده مي شود

مشخصات فني سمپاش فوگ آلماني

سمپاش فوگر PulsFOG مدل K-10-SP

 • جنس مخزن سم پاش فوگر pulsFOG و خصوصيات آن
 • جنس مخزن از پلي اتيلن با كيفيت و استاندار آلمان مي باشد.
 • محتويات داخل مخزن به خوبي قابل رويت مي باشد.
 • كاربر مي تواند براي پر كردن مخزن ،مخزن را دربياورد وبقاياي محلول سم را از آن شستشو كند.

موارد كاربرد سمپاش فوگر pulsFOG

 • براي استفاده در باغات و گلخانه ها براي سمپاشي و دفع آفات
 • براي عمليات ضد عفوني در مرغداري ها و دامپروري ها براي مبارزه با بيماري هاي ويروسي و واگيردار
 • جهت استفاده در عمليات سم پاشي در انبارها ،سيلوهاي غلات ،كارخانجات مواد غذايي

مزاياي سمپاش فوگر در مقايسه با ساير سمپاش ها چه مي باشد؟

 • داراي ساختار اختصاصي
 • كاركرد ساده
 • سمپاش فوگر به راحتي قابل حمل مي باشد
 • فوگر هاي آلمان داراي سرعت و قدرت بالا در عملكرد مي باشند.
 • فوگرهاي آلمان ئاراي عمر مفيد طولاني نسبت به ساير فوگر ها هستند.
 • داشتن قيمت مناسب فوگرها نسبت به عمر طولاني كه دارند ،يكي از مزاياي با اهميت اين فوگرها است.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۹:۳۷ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

 
 

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق (بخش دوم) , صنعت فا

• ملاحظات فني در مورد توليد تابلو برق

برگ هايي كه در ساخت تابلو برق ها مورد نياز مي باشند از ورقه هاي فلزي روغني به ضخامت mm2 ساخته مي شوند وبرگ هاي تابلو برق متناسب با ابزار هاي نصب شده در درون آن هستند به شكلي كه در زمان كار اپراتور روي تابلو برق به راحتي امكان دسترسي به تمام قطعات داخلي آن باشد وهمين طور در صورت نياز بتوان قطعات جانبي را به مدار وصل كرد.

براي ايمني بالاتر اپراتور در زمان كار، بايد در اين تابلو برق به جز(درب اصلي )،دربي (محافظت از شينه ها) نصب شود.در اين تابلو برق ها (سلول هاي مرتبط به روشنايي معابر )بايد جدا از (سلول هاي توزيع) در نظر گرفته شوند وبايد اتصال سلول هاي توزيع از شينه هاي مسي ويا آلمينيومي باشد ومدار روشنايي معابر اين تابلو برق بايد توسط (كنتاكتور و از فتوسل ) فرمان گيرد اين فتوسل رئي ديواره كلاهك نصب مي شود.

در بين عوامل موثر بر بهبود عملكرد تابلو برق بايست در تكه ي (رنگ آميزي) نوع رنگ مطابق با شرايط (آب و هوايي) انتخاب شود وبايد عمليات (چربي زدايي) پيش از رنگ اميزي صورت پذيرد .باي توجه كرد كه نوع ضخامت رنگ به كار برده شده با آگاهي از محل نصب تابلو برق بين ۴۰-۲۰ ميكرون متغير مي باشد.

شينه هاي به كار برده شده دراين تابلو برق بايد از جنس مس يا آلمنيوم با قطر ۳۰*۳(mm بر طبق استاندارد) انتخاب شود ومحل هاي اتصال بعد از سوراخ كاري كاملاً پاك شده و به وسيله ي پيچ ومهره به يكديگر وصل شوند تا حداكثر (هدايت الكتريكي )به وجودآيد وشينه ها بيش از اندازه گرم نشود.

حتماًبايد در تابلو برق ،كابل ها توسط كابلشو به شينه ها وصل شوند.

جهت نصب سيم(ارت) بايد حتماًشينه مربوطه روي (كفي تابلو) محكم شود.

در ضمن قطعه هاي استفاده شده در اين تابلو برق مانند رله- فيوز- كليد وكنتاكتور-فتوسل و …بايد به شكلي وصل شوند كه براي (تعمير) به راحتي در دسترس باشند.واز (مارك هاي داراي استاندار جهاني) انتخاب گردند.

به علت شناسايي محصول بايست نقشه كامل شده ي محصول كه شامل مدارات الكتريكي وديگر نكات فني آن مي باشد ،در اختيار درخواست كننده قرار داده شود تا در (زمان تعمير) در مورد تابلو برق بهتر عمل كنند.

استانداردهاي وسايلي كه در اين تابلو برق به كار برده شده اند ،استاندارد IEC مي باشد كه بر طبق اين استاندارد مشخصات برخي از قطعات مورد استفاده در تابلو برق برقرار صفحه بعد است.


عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق

• كنتاكتور تابلو برق:

 • بايد كنتاكتورها وهادي ها را به گونه اي انتخاب كرد كه جريان بار نامي را به حالت مدام تحمل نمايد وبه آن آسيبي نرسد.
 • افزايش درجه حرارت كنتاكتور نبايست از يك مقدار مشخصي بالا برود.
 • بايست كنتاكتور داراي پايداري لازم در شرايط محيط كاري باشد.
 • همين طور كنتاكتور بايد علاوه بر دارا بودن تيغه هاي فرمان داراي تيغه هاي اصلي نيز باشد.
 • فنرهاي عمل كننده بايد عاري از زنگ زدگي وخوردگي باشند.

• كليد هاي اتوماتيك وفيوزهاي كاركردي تابلو برق

توضيح كليد هاي مينياتوري موجود در تابلو برق

 • بايست اين كليد ها از نوع حرارتي مغناطيسي بوده واستقامت لازم در برابر جريان نامي را هم داشته باشد.
 • درجه حفاظت كليد بايد منطبق با درجه حفاظت تابلو باشد.
 • بايد بدنه كليد به صورتي باشد كه جريان اتصال كوتاه رابه صورت مداوم تحمل نمايد.
 • مشخصات كليد بايد به شكل خوانا بر روي آن ذكر گردد.

شينه هاي تابلو برق

نبايد اندازه ي ظرفيت الكتريكي شينه فاز از ۱۵۰ درصد شدت جريان اسمي كليد درجه يك تغذيه كننده تابلو برق پايين تر باشد.
بايست شينه به ترتيب با رنگ هاي قرمز ،زرد،آبي باشد.
شينه بايست به شكلي طراحي شود كه تحمل اتصال كوتاه را داشته باشد.

تابلو برق

• سيم كشي تابلو برق

 1. نبايد سيم كشي كردن فشار ضعيف و فرمان تابلو از سيم نمره ۲ پايين تر باشد .
 2. مقدار ولتاژ تحمل سيم ها بايد ۱۰۰۰ ولت باشد.
 3. مطابق استاندارد شماره ۱۹۲۸ مؤسسه ي استاندارد وتحقيقات صنعتي باشد.

• قسمت هاي كنترل كيفيت تابلو برق

در اين طرح توليدي با دقت به حساسيت بخش ها ،ما دو بخش كنترل در نظر مي گيريم.

الف-قسمت كنترل مونتاژ بدنه تابلو برق

در اين بخش همه قطعات وعمليات صورت گرفته روي ان ها مورد بررسي قرار مي گيرد كه به عنوان نمونه،خم ها در زاويه طراحي شده بايد حضور داشته باشد وهمين طور بعدهاي آن ها برطبق نقشه انجام شود وهمين طور قطعاتي مانند درب به آساني باز و بسته شوند وهيچ گونه درگيري نداشته باشند وهمه قطعات در جاي خود به شكل محكم بسته شده و ثابت قرار گيرند.

بيشتر بخوانيد : قيمت تابلو برق

به طور كلي با در نظر گرفتن اين مطالب كه (خطا در توليد) قطعه هاي فلزي منچر به مونتاژ نشدن تابلو برق مي شود.براي همه قسمت هاي كاري ان نمي توان نوسان در نظر گرفت اما در حالت كلي براي بخش هاي خم يا اتصالات تا ۳ % نوسان مورد توجه مي باشد صايعات اين بخش قابل قبول وبرگرداندن به سيستم نمي باشد وجزء (ضايعات آهني ) به حساب مي آيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۵:۵۰ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق

 

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق ( بخش اول ) هدف ما از تدوين اين مقاله در صنعت فا ، رفع مشكلات و روشن كردن پارامتر هاي مؤثر دما وارتفاع از سطح دريا بر سطح عملكرد تابلو برق ونيز جلوگيري از اشتباهاتي مانند بالاتر گرفتن اندازه ي جريان ولتاژ مي باشد.

دماي بالاي محيطي چه تأثيري در عملكرد تابلو برق ها دارد؟

اين امكان وجود دارد كه در تابلو برق دما ناشي از دماي بالاي محيطي ،ويژگي هاي جغرافياي محل نصب تابلو برق و يا حرارت به وجود آمده از عبور جريان الكتريكي باشد.
در هر صورت كه اين دما ايجاد شده باشد،دماي بالا در داخل تابلو برق موجب به وجود آمدن يك سري اشكالاتي مانند فرسودگي ابزارآلات و قطعات الكتريكي ،از بين رفتن هادي ها ،و…خواهد شدكه در  مبحث عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق نمي گنجد. ولي يكي از مهمترين مشكلات به وجود آمده از از دماي بالا ،كاهش بتار دهي شينه ها مي باشد ،متسفانه در برخي از موارد ما شاهد هستيم زماني كه دماي محيط از دماي استاندارد بالاتر مي رود ،اندازه جريان تابلو برق يك اندازه بالاتر گرفته مي شوددر حالي كه نيازمند چنين كاري نمي باشد.

در بررسي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق به عنوان نمونه دقت داشته باشيد. طول جريان يك پروژه ۱۰۰۰ آمپر است ولي از انجايي كه استاندارد تابلو برق UNISAFE جريان ۱۲۵۰ آمپر است،جريان ۱۲۵۰ آمپر در نظر گرفته مي شود.حال دقت كنيد دماي محيط بيان شده ۵۰ C باشد ،با در نظر گرفتن ضريب تصحيح جرياني معادل ۱۱۴۰ آمپر خواهيم داشت كه باز هم با در نظر گرفتن جريان ۱۰۰۰آمپر مورد نياز،به اندازه خواهد بود.وما ديگر نيازي نخواهيم داشت كه جريان را يك اندازه بالاتر در نظر بگيريم.

به غير از اين ، در عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق مقطع در نظر گرفته شده براي طول هاي جريان گوناگون ،به طور اتوماتيك جرياني بالاتر از جريان مورد نظر را بار دهي مي كند.به عنوان نمونه دوشينه با سطح ۱۰*۴۰ كه ما براي جريان ۱۲۵۰ آمپر مد نظر قرار مي دهيم ،بدون رنگ ۱۲۹۰ آمپر وبا رنگ ۱۴۷۰ آمپر را عبور مي كند.
بايد در دماهاي بالاتر براي جبران باردهي شينه ها وتأمين جريان مورد نظر ،ضريب K1 را در جدول زير اعمال نمود.

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق

ارتفاع ازسطح دريا چه تأثيري در عملكرد تابلو برق دارد؟

مطابق با استاندارد در حالت عادي كار ارتفاع از سطح دريا نبايد بالاتر از ۱۰۰۰متر باشد.پس در صورتي كه تابلو برق در شرايط محيطي با ارتفاع بالاتر از ۱۰۰۰ متر فعاليت داشته باشد،نيازمند دخالت دادن ضريب تصحيح براي ولتاژ وجريان است زيرا با بالا رفتن ارتفاع ،به علت كم شدن غلظت هوا ،مقاومت عايقي كاهش مي يابد.
در اين مورد در برخي از موارد مشاهده شده است كه به صورت اشتباه به علت ارتفاع از سطح دريا ي بالاتر از ۱۰۰۰متر ،اندازه ولتاژ را يك مرتبه بالاتر در نظر مي گيرند كه در برخي از موارد اصلاً نياز به اين كار نيست.
به عنوان نمونه دريك فعاليتي ولتاژ كاري KV20 در نظر گرفته شده واز انجايي كه تابلو برق UNISAFE به حالت استاندارد براي سطح ۱۲٫۲۴,۳۶KV ساخته شده اند ،تابلو KV24 براي اين فعاليت در نظر كرفته مي گردد.با ارتفاع از سطح دريا برابر۲۲۰۰متر و اعمال كردن ضريب تصحيح ،دوباره اين تابلو برق KV24 ،سطح عايقي لازم را كاروريج خواهد داد وولازم نيست كه اندازه ولتاژ را KV36 در نظر بگيريم وهزينه هاي زيادي متحمل شويم ؛نمي باشد.
بايد در ارتفاعات بالاتر براي جبران باردهي شينه ها وتأمين جريان مورد نياز ،ضريب K2 را از جدول زير انتخاب كرد.

در حالت هاي خاص ،با اين موارد باردهي شينه ها برابر مي باشد با:

K1K2شرايط نرمال=IدائميI

در ارتفاعات بالا براي تأمين مقاومت عايق ها واندازه ولتاژ مورد نياز ،بايست ضريبKa را از چارت بالا اعمال كرد.
در بررسي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق به عنوان نمونه هنگامي كه ارتفاع از سطح دريا برابر با ۲۰۰۰ متر مي باشد،اندازه ضريب تصحيح ۱٫۱۳مي باشدوبايست براي به دست آوردن سطح ولتاژ مورد نياز ؛ولتاژ كاري را در اين ضريب تصحيح ضرب نمود.در ازتفاعات بالاتر از ۳۰۰۰ متر استفاده از تابلو برق GIS مي تواند انتخاب مناسبي باشد زيرا ارتفاع از سطح دريا براين تابلو برق تأثيرگذار نمي باشد.

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد تابلو برق

ما در اين بخش به بررسي ساخت تابلو برق صنعتي خواهيم پرداخت
همان گونه كه پيش از نيز گفته ايم ،صنعت برق يكي از صنايعي مي باشد كه اگر نتوان گفت كه بزرگترين بازار را در دنيا به خود اختصاص داده است به طور تقين مي توان مدئي بود كه يكي از صنايع پر اهيمت در جهان مي باشد.

در جهان كنوني بالاترين وبزرگترين بازار كار را در رشته هاي برق سيستم هاي مهندسي برق قدرت به خود مختص كرده است كه در اين رشته ها از مهمترين شغل هايي كه در كشور هاي بزرگ جهان وجود دارد صنعت تابلو برق سازي مدارهاي فرمان وقدرت مي باشد كه توانسته است كه بازار خوبي را براي مهندسان به وجود آورد، به دليل اينكه بيشتر كارخانه جات وموسسات وحتي ساختمان هاي كوچك و بزرگ به اين صنعت خاص نياز دارند.امروزه در شهر هاي بزرگ و كوچك كارخانه ها وشركت هاي زيادي مشغول فعاليت مي باشندكه مي توانند افراد زيادي را از نظر شغلي تأمين نمايند.واين صنعت روز به روز بيشتر پيشرفت مي كند،تا جايي كه سيستم هاي كنترل ميكانيكي در تابلو برق كم كم از رده خارج مي شوند و سيستم هاي هوشمند(PLC) توانسته اند كه بازار كار را در اختيار بگيرند وكشور مانيز در حال توسعه در ين زمينه ها است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۰۹ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]

پمپ سانتريفيوژ سري cm


 
 

پمپ سانتريفيوژ سري cm , صنعت فا : پمپ سانتريفيوژ cm پنتاكس بر اساس استاندارد EN 733 جهت انتقال آب خانگي و شرب ساخته شده است جنس بدنه اين پمپ چدني و جنس پرانه هاي ان نيز چدن , استيل يا برنزي مي باشد . كاربردهاي بالاي اين نوع از پمپ ها موجب شده است تا تبديل به يكي از محصولات پر فروش پنتاكس به ويژه در ايران شود .

فهرست مطالب

 

كاربرد هاي پمپ سانتريفيوژ سري cm

كاربردهايي مانند :

 • مصارف خانگي
 • صنعتي
 • سيستم هاي تهويه مطبوع و شستشو
 • سستم هاي آتش نشاني
 • سيستم هاي گرمايشي و …

ليست قيمت پمپ پنتاكس

به دليل نوسانات نامنظم قيمت ها در بازار و همچنين نوسانات ارز جهت اطلاع از قيمت دقيق و بروز پمپ هاي پنتاكس مي توانيد با كارشناسان فروش صنعت فا تماس برقرار كنيد .

پمپ سانتريفيوژ سري cm

پمپ سانتريفيوژ سري cm

پمپ سانتريفيوژ سري CH پنتاكس

پمپ ۲ اينچ سانتريفيوژ چدني سري CH پنتاكس ( centrifuge pump pentax cm ) با هد و دبي متوسط رو به بالا و با راندمان آب دهي خوب جهت پمپاژ آب خانگي تميز طراحي و ساخته شده است جنس بدنه اين پمپ ها از چدن ساخته شده است و پروانه هاي آن نيز از جنس برنز , استيل و چدني مي باشد .
همانند پمپ هاي سري CM داراي كاربرد هاي زيادي است مانند : مصارف خانگي , صنعتي , سيستم هاي گرمايشي , تهويه مطبوع , آتش نشاني ها و …
توجه
پمپ پنتاكس سري CH براي سيستم هايي كه در آن عمليات انتقال آب آرام و يكنواخت است بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.

مشخصات فني پمپ سري CH پنتاكس

 • قطر ورودي : ۲ اينچ و ۳ اينچ
 • قطر خروجي : ۲ اينچ
 • حداكثر آبدهي در ساعت : ۴۲ متر مكعب
 • حداكثر فشار كاري : ۴ بار
 • كلاس محافظتي موتور : IP 44
 • جنس بدنه : چدني
 • جنس پروانه : چدني , استيل , برنزي
 • توان : ۱٫۱ تا ۴ كيلو وات
 • نوع آب بند : مكانيكال سيل

جهت خريد و سفارش محصول و كسب اطلاعات بيشتر در اين رابطه ، مي توانيد با كارشناسان فروش ما در صنعت فا تماس حاصل فرماييد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۹:۳۵ ] [ بهزاد مقتدر ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 76
دیروز : 114
افراد آنلاین : 2
همه : 66459
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم /  نوار نقاله / انجام پروژه های متلب / جواب بازی آمیرزا / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم